सुख

माझ्या दु:खात मला राहू द्या, तेच माझ सुख आहे।
माझ सुख कोणाला कळत नाही, हेच माझ दु:ख आहे।।

Posted from WordPress for Windows Phone

Advertisements