प्रसार माध्यमे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय घडामोडी

भारतात किंवा भारताबाहेर राहताना एक फरक नेहमी जाणवतो. तो म्हणजे प्रसार माध्यमामध्ये आपला देश आणि इतर देश या बद्दलच्या बातम्या. भारताबाहेर सामान्यपणे आपला देश कुठे पुढे आहे. आपले शेजारी देश, महासत्ता आणि आपली वाटचाल याबद्दल नागरिकांना समजेल अशा भाषेत माहितीवजा बातम्या पहायला मिळतात. मला वाटते की नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकीयदृष्ट्या साक्षर करण्यासाठी हे फार गरजेचे आणि महत्वाचे आहे.
नवे माहिती व प्रसारण मंत्री याची काळजी घेतील अशी माफक अपेक्षा आहे.

Advertisements

खंत

येथे कुणाला कशाची खंत नाही,
दुख: तुला कधी हि अंत नाही,
जगतो आहे मी तो कशाला?
खेद ना आता कशाचा, ना कशाची खंत नाही!!